Üreter Hastalıkları

Üreter yani idrar kanalı böbrek ile mesane arasında idrarın aktarılmasını sağlayan boru şeklinde bir organdır. Her iki böbreğin mesaneye ayrı ayrı açılan kendi üreterleri vardır.

Üreter Darlığı

Üreter darlığı da üreteropelvik bileşke darlığı gibi idrar akışını engelleyerek böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Darlık aynı zamanda böbrek taşı oluşma riskini de artırır.

Üreter darlığı endoskopik balon dilatasyonu gibi yöntemlerle kapalı bir şekilde tedavi edilebileceği gibi açık ya da laparoskopik cerrahi de uygulanabilir.

Double J stent

Double J Stent - Prof. Dr. Bülent Önal

İdrar kanalına düşen taşlar, kalın bağırsak kanseri, yumurtalık, rahim kanserleri ya da karın arkası iltihabı, lenfoma gibi hastalıklar idrar kanalına dışardan baskı yaparak tıpkı üreter darlığında olduğu gibi idrar akımını engelleyebilirler. Bu hastalıkların tedavisi uzun süre alabileceği için böbrekleri korumak üzere idrar kanalına baskıyı ortadan kaldıran stentler yerleştirilebilir. Bu stentlerin bir ucu böbrek odasında iken diğer ucu mesanede bulunur. Böylece idrar stent aracılığıyla böbrekten mesaneye taşınır.

Üreter stentlerinin uzun süre vücutta kalması taşlaşmaya neden olabilir. Bu nedenle süresi dolmuş stentler çıkarılmalı ve gerekiyorsa yenileriyle değiştirilmelidir.

Üreteroneosistostomi

Üreterin mesaneye girdiği noktada darlık gelişebilir. Ayrıca darlığın tam tersi olarak mesanede biriken idrar özellikle işeme sırasında böbreğe kaçabilir. Bu gibi durumlarda idrar kanalının mesaneye girdiği kısmın tamir edilmesi gerekebilir. Bu tamir ameliyatının adı üreteroneosistostomidir. Özellikle çocuklarda görülen VUR (vezikoüreteral reflü) hastalığının tedavisi için sıklıkla uygulanan bir ameliyattır.