Posterior Üretral Valv (PUV)

Erkeklerde, mesanede biriken idrarın dışarı boşaltılmasını sağlayan idrar borusu normalde içi boş boru şeklinde bir organdır. Doğumsal olarak içinde idrar akımını engelleyen valv şeklinde bir doku oluşmasına posterior üretral valv (PUV) denir.

Valvin idrar borusunu tamamen tıkaması halinde doğum öncesi problemler gelişebilir. Doğumdan sonraki birkaç saat içinde idrar çıkışının olmaması ve böbrek yetmezliği gelişmesi halinde PUV akla gelmelidir.

İdrar kanalının kısmen tıkanması halinde ise daha ileri yaşlarda hidronefroz (böbrek odacıkları ve idrar kanallarının idrarla dolup şişmesi) , işeme zorluğu gibi problemler görülür. Tedavi endoskopik olarak valvin kesilmesinden ibarettir.