Sünnet

Sünnet, fazla sünnet derisinin kesilmesidir. Sünnet derisinin iltihabı, açıklığının işemeyi güçleştirecek derecede dar olması ya da penis ucunu boğması halinde sünnet tıbbi nedenlerle gecikmeden yapılmalıdır.

Sosyal ve dini sebeplerle yapılan sünnet için ideal bir yaş yoktur. Gene de çocuğun gelişiminin en az etkileneceği bir dönemde yapılması uygundur. Genelde lokal anestezi ile yapılacak sünnetlerde bu yaş, 2 yaş öncesi ya da 6 yaş sonrası olarak düşünülmektedir.

Sünnet lokal anestezi ile ya da tamamen uyutularak yapılabilir. Basit bir işlem gibi dursa da hatalı yapılan sünnetler ileride ciddi cinsel sorunlara neden olabilir. Ayrıca her çocuk sünnet yapılmadan önce olası diğer ürolojik sorunlar açısından bir uzmana muayene ettirilmelidir.

Unutmayın ki sünnet tıbbi bir işlemdir ve fenni sünnetçilere değil hastane şartlarında bir ürolog ya da çocuk cerrahına yaptırılmalıdır.