Minimal İnvaziv Cerrahi

Ameliyat edilecek organa ulaşmak için daha az kesi uygulanan işlemler minimal invazi cerrahi yöntemlerdir. Örneğin ufak birkaç delik aracılığıyla ameliyat yapılan laparoskopi karında büyükçe kesilerin açıldığı açık ameliyatlara göre daha az invazivdir.

Robotik Cerrahi

Son yıllarda cerrahi alanındaki en büyük yenilik robot yardımlı cerrahidir. Laparoskopide olduğu gibi tutmak, kesmek ve yakmak için kullanılan aletler karına açılan küçük deliklerden ameliyat yapılacak organa ulaştırılır.

Bu yöntemle laparoskopiden farklı olarak cerrah hasta üzerinde çalışmaz. Hastadan uzak ve steril olması gerekmeyen bir noktadan robot aracılığı ile aletleri yönetir. Birçok ameliyatın robot yardımıyla yapılması mümkün olsa da robotun kullanımı deneyim gerektirir. Henüz yeni sayılabilecek bir yöntem olduğu için etkinliğine dair yeterince kanıt yoktur.

Özellikle laparoskopi alanında yeterince tecrübesi olmayan cerrahlar tarafından kullanılması halinde ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Laparoskopik Cerrahi

Açık ameliyatlarda hastalığın olduğu organa ulaşmak için citten itibaren üzerinde yerleşmiş tüm dokuların kontrollü bir şekilde kesilmesi ve uzaklaştırılması gerekir. Kesilen dokular ameliyattan sonra tek tek dikilir. Fakat bu yaraların iyileşmesi uzun zaman alabilir. Bu nedenle organa ulaşmanın daha az kesi yapılan bir yolu araştırılmış ve laparoskopik cerrahi geliştirilmiştir.

Esasında laparoskopik cerrahi prensipler uzun yıllar boyunca geliştirilmiş açık cerrahi tekniklerine dayanır. Üç ayrı aletle karına açılan deliklerle organa ulaşılır. Etrafdaki doku ve organların uzaklaştırılması ve görüntünün sağlanabilmesi için karın için yanıcı olmayan bir gazla doldurulur.

Bu üç aletle bir yandan görüntüleme yapılırken bir yandan da organlar tutulur, kesilir ve dikilir. Son yıllardaki ilerlemelerle karına tek delik açılarak laparoskopik ameliyatların yapılması mümkün olmuştur.

Endoskopik Prosedürler

Vücudun içinin bir kesi yapmadan mevcut yollardan görüntülenmesine endoskopi denir. Endoskopik işlemler tıbbın birçok alanında olduğu gibi ürolojide de tanı ve tedavi amacıyla kullanılır. Kamera sistemlerinin gelişmesi ile endoskopik yöntemlerin etkinliği de artmıştır.

  • ESWL
  • PCNL
  • RIRS
  • URS