Piyeloplasti

Üreteropelvik Bileşke Darlığı (UPJ) darlığında yapılan ameliyata piyeloplasti denir. Bu ameliyatla darlık nedeniyle üretere geçemeyen ve biriken idrarın renal pelviste yaptığı genişleme ve UPJ’nin aşırı daralmış kısmı ortadan kaldırılır.

Ameliyat açık,  laparoskopik ya da robotik olarak yapılabilir.