Prostat Kanseri

Prostat Kanseri - Prof. Dr. Bülent Önal

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen ve akciğer kanserinden sonra en sık ölüme neden olan kanserdir. Fakat erken evrede yakalanması halinde kesin tedavisi mümkündür.

Erken tanı için her erkeğin 40 yaşından sonra yılda bir kere kan PSA düzeyine baktırması önerilir. PSA kadar diğer önemli bulgu ise prostat muayenesidir. Bu muayene parmakla makattan yapılır.

Prostat kanseri şüphesi olan hastalardan gene makattan özel bir ultrason aleti eşliğinde iğne ile biyopsiler alınarak tanı kesinleştirilir.

Aktif İzlem

Bazı otopsi çalışmaları başka sebepten ölen erkeklerin birçoğunda aslında prostat kanseri bulunduğunu göstermiştir. Bazı prostat kanserlerinin bu kadar yavaş seyretmesi, bu hastaların takip edilebileceği fikrini doğurmuştur. Son yıllarda düşük riskli prostat kanserlerinin PSA ve yıllık biyopsilerle takip edilmesi sıkça tercih edilmeye başlanmıştır.

Radikal Prostatektomi

Radikal prostatektomi açık, laparoskopik ya da robot yardımlı yapılabilen prostat kanserinin cerrahi kesin tedavisidir. Fakat lenf bezelerine ya da kemiklere sıçramış prostat kanseri tedavisinde yeri yoktur. Buna rağmen prostat bezi etrafındaki lenf bezelerinden birkaçında sınırlı yayılım gösteren prostat kanserlerinde de cerrahi tedavinin etkili olabileceğini gösteren güncel çalışmalar mevcuttur.

Cerrahın tecrübesi ile orantılı olarak daha az görülse de ameliyat sonrası sertleşme bozukluğu ve idrar kaçırma gibi komplikasyonlar gelişebilir. Robot yardımlı ya da laparoskopik ameliyatlarda ise hastanede yatış süreleri daha kısadır.

Prostata sınırlı prostat kanseri tedavisinde radikal prostatektomi kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle diğer hastalıklarından dolayı ameliyat için uygun olmayan hastalar için idealdir.

Tedavi yaklaşık bir ay sürer. Radyasyona bağlı mesane ve makatta iltihap gelişmesi sık görülebilen bir problemdir. Ayrıca ışın tedavisine bağlı komşu organlarda yeni kanserler oluşma ihtimali vardır.

Brakiterapi

Radyoterapi sırasında sadece kanserli organ değil etrafındaki diğer organlar da radyasyona maruz kalır. Prostat kanseri hastalarına uygulanan radyoterapi sırasında mesane ve makatta ciddi rahatsızlıklara neden olan iltihaplar gelişebilir. Ayrıca bu organlarda kanser de gelişebilir.

Bu olumsuzluklar nedeniyle radyoterapide ışınların sadece prostate odaklandığı brakiterapi geliştirilmiştir. Prostat işaretlenerek çevre dokuların ışına maruz kalmasının önüne geçilir.