Veziko-üreteral Reflü (VUR)

Veziko Üreteral Reflü (VUR) - Prof. Dr. Bülent Önal

Normalde böbreklerde üretilen idrar kanallar aracılığıyla mesaneye akar. VUR hastalığı olan çocuklarda ise mesaneye biriken idrar tekrar böbreklere geri kaçar. Bu durum çocuklarda böbrek enfeksiyonlarına ve böbrek hasarına neden olabilir.

Çocukların yaklaşık %1’i VUR’dan etkilenir. İdrar normalde sterildir yani mikrop içermez. Mikroplar çoğunlukla makat çevresinden idrar borusu aracılığıyla mesaneye ulaşarak enfeksiyona neden olur. VUR’lu çocuklarda bu enfeksiyon kolaylıkla böbreklere kadar çıkabilir. Böbrek enfeksiyonu yüksek ateş, bulantı, kusma ve yan ağrısına neden olur ve böbrek fonksiyonlarını bozar.

VUR tedavisinde temel amaç böbrek enfeksiyonlarını ve böbrek hasarını engellemektir. Bu amaçla hastalara idrarı steril tutmak üzere koruyucu antibiyotik tedavileri önerilir. Fakat daha ileri hastalarda antibiyotik tedavisi yeterli olmayabilir. Bu durumda cerrahi müdahaleler, kapalı (endoskopik), laparoskopik, robotik veya açık olarak uygulanır.