Testis Hastalıkları

Testisler, testis torbasında yerleşmiş erkeklik özelliklerinin gelişmesi için gerekli olan hormonların üretimi ve üremeyi sağlayan sperm hücrelerinin çoğaltılmasından sorumlu bir çift organdır.