İşeme Disfonksiyonları

İşemek basit gibi dursa da birçok karmaşık fonksiyon gerektirir. Mesane kapasitesinin tamamına yakını dolana dek idrar hissi ve mesane kasılması olmaz. Ayrıca işeme sırasında mesane dolarken idrarın kaçısını engelleyen mesane vanasının açılması ve hemen ardından mesanenin, idrarın tamamını boşaltacak bir süre boyunca yeterli bir şekilde kasılması gerekir. Bu fonksiyonlardaki bozuklukların hepsine birden işeme bozukluğu denir.

İşeme bozukluğu gelişme çağındaki çocukların sosyal, psikolojik gelişimini ve okul başarısını etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Birbirinden farklı ve ayrı tedaviler gerektiren birçok durum işeme bozukluğu başlığı altında incelendiği için sorunun tam olarak saptanması ve uygun tedavinin başlanması önemlidir.

Tedavi ağızdan alınan ilaçlarla yapılabileceği gibi gerekli durumlarda çocukla doğrudan iletişim kurmaya dayalı tedavi yöntemleri uygulanır.