Mesane Extrofi / Epispadias

Mesane ekstrofisi nadir görülen fakat tedavisi ve yönetilmesi oldukça güç bir hastalıktır. 40,000 canlı doğumdan birinde görülür. Daha çok erkek çocuklarda görülür. Karın ön duvarı defektine bağlı mesane karın dışında yerleşir. Tam olarak tedavi edilebilmesi için yıllar boyu süren birçok farklı girişim gerekebilir. Ayrıca ameliyatlar sonrasında işeme fonksiyonu tam olarak sağlanamayabilir. Bu durumda ömür boyu yönetilmesi ve takip edilmesi gereken idrar yolu kateterizasyonu problemleri, idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunlar gelişebilir.